CALL CENTAR ENARGIT BEOGRAD

Jedan od većih call centra u zemlji je implemetirao našu IP centralu IPPBX 1000L.

CALL CENTAR VIA FINANCE BEOGRAD

Januara 2010. godine pušten je u rad jedan od najsavremenih call centra u zemlji u relizaciji KONEKT-a.

CALL CENTAR ED SMEDEREREVO

Krajem decebra 2009. je pušten u rad call centar u Eletro Distribuciji Smederevo.
Sistem je ralizovan sa CONNECT IP PBX centralom i poseduje više ulazno/izlaznih l


Prethodna  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Sledeća