VIDEO NADZOR IZOLIR AD

U objektu AKVATEN u Alibunaru, ogranku firme IZOLIR AD iz Zrenjanina urađen video nadzor sa 40 kamera pristupom preko interneta.

MySMS.rs - ON LINE BULK SMS SERVIS

Preko naše web aplikacije imate mogućnost da unosite korisnike, kreirate grupe korisnika, šaljete poruke, čuvate poruke, vršite pregled poslatih poruka. Makasimalna

EXALT DATA LINKOVI

KONEKT doo je postao distributer i partner američke firme EXALT koja se bavi proizvodnjom porfesionalnih mikrotalasnih/wireless data linkova brzine do 440 Mbps za frekve


Prethodna  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Sledeća