VIDEO NADZOR
Video nadzorni i alarmni sistemi su pouzdan način zaštite i prevencije, a nalaze primenu u različitim uslovima eksplatacije.

Sistemi nadzora imaju dvostruko delovanje:
Preventivno - deluje psihološki na eventualne počinioce krađe ili prekršaja radne discipline.
Aktivno - nakon izvršenja krađe ili prekršaja radne discipline, kao dokaz postoji video zapis, na osnovu koga se može identifikovati počinilac.
Udaljeni pristup video nazora i alarmnog sistema preko inteneta ili VPN mreze pruža mogućnost da nadagledate lokacije koje vi želite i omogućujemo Vam jednostavan i lak pristup uz minimalne troškove prenosa slike. U zavisnosti od vaših potreba i zahteva primenjujemo analogne ili IP sisteme.

KONEKT doo je distributer TVT digital visoko kvalitetnih sistema za video nadzor.HD-TVI tehnologija u kamerama i DVR uređajima nudi kvalitet slike u rezoluciji 1 i 2 megapiksela, po ceni sistema koje su bliske cenama klasičnih analognih sistema.
Predosti HD-TVI tehnologije su:

  • 720p/1080p rezolucija slike
  • Nema kašnjenja signala i bolja kompresija
  • Prenos videa, audio, podataka kroz jedan koaksijalni kabl
  • Maksimalno rastojanje za prenos - 500 metara
  • Cena koštanja sistema je nešto malo viša od analognih sistema
  • Jednostavno unapređenje postojeće analognog video nadzora