VIRTUAL DEADICATED SERVER

VDS je tehnološki napredana web hosting platforma za zahtevne sajtove. Odlikuje se kvalitetom kao posvećeni server i jeftinom eksplatacijom. Na fizičkom serveru se nalazi nekoliko VDS servera koji su međusobno izolovani i funcionišu kao pravi serveri sa sopstevnim procesorom, hard diskom, memorijom uz mogućnost instalacije Linux ili Winodws OS.
Komapnija Fruita nam je opet ukazala poverenje u realizaciji hosting platforme za projekat Hellomusic. Sajt obiluje mutlimedijalnim zapisima, bazom podataka i ima preko 50.000 poseta mesečno na VDS1 paketu, što govori o kavlitetu usluge naših virtulanih servera.