DVAEN DOO

Preojektovanje i ralaizacija projekta računarske mreže i spajanje u VPN mrežu.