CLN SERBIA

Realizacija video nadzornog i alarmnog sistema u objetu visokog rizika.
Spajanje u VPN mrežu i sistem za monitoring objekta.