RAČUNARSKE MREŽE

Naša kompanija specijalizovana je za projektovanje i izradu LAN-WAN mreža. Pravilno osmišljena i projektovana računarska mreža predstavlja osnovu kompanije koja ima potrebe za brzom i efikasnom komunikacijom zaposlenih.

Omogućavamo brzu i efikasnu izgradnju računarske mreže i efikasno korišćenje odabranih i ugrađenih aktivnih mrežnih uredaja: habova, svičeva, rutera, modema, access servera, terminal servera, mrežnih kartica, i tako dalje. Na raspolaganju su vam standardne metode umrežavanja LAN (Local Area Network) kao i bežične metode umrežavanja (Wireless Local Area Network ili W-LAN).

U skladu sa vašim potrebama i zahtevima naš tim Vam može ponuditi nekoliko rešenja i u saradnji sa Vama izabrati najoptimalnije rešenje. Izvodimo sisteme strukturnog kabliranja bazirane na UTP, FTP i STP kablovima i pasivnim komponentama, kategorije 5E i 6, sposobne da prenose, sve danas aktuelne, mrežne protokole uključujući i 1000Base-T Gigabit Ethernet na 10/100/1000 Mb/s. Takođe, realizujemo i fiber optičke mreže bazirane na multi-mode i single-mode fiber optičkim kablovima, kao i wireless LAN IEEE 802.11x mreže.

Nakon izgradnje infrastrukture računarske mreže i testiranja pasivnih komponenti pristupa se instalaciji, povezivanju i konfigurisanju kao i puštanju aktivne mrežne opreme u stalnu eksploataciju. Pravilno konfigurisani aktivni uredaji su od suštinske važnosti za brz i pouzdan rad vaše računarske mreže. Usluge instaliranja aktivnih mrežnih uređaja, puštanje u rad pojedinih uređaja kao i cele mreže obavlja stručni tim inženjera i tehničara u skladu sa najvišim svetskim standardima.