SERVERI I VIRTUALIZACIJA

Na osnovu zahteva i potreba klijenta projektujemo i isporucujemo serverska rešenja. ( DELL, HP, SUPERMICRO)
Primenom Virtuelizacije servera znacajno unapredujemo kvalitet IT infrastrukture i smanjemo troškove..
Prednosti virtualizacije servera su sledeci:

* efikasno korišcenje postojecih IT resursa
* smanjenje broja fizickih servera od 20 puta
* smanjenje kompleksnosti IT infrastrukture
* jednostavnija i jeftinija administracija
* povecanje pouzdanosti IT infrastrukture
* smanjenje troškova elektricne energije za napajanje i hladenje data centra od 50% do 80%
* smanjenje potrebnog prostora u data centru od 50% do 77%
* smanjenje cene odžavanja ili iznajmljivanja