SMS SERVIS

SMS Bulk marketing koristi SMS poruke kao medijum za komuinikaciju sa vašim priijateljima, klijentima i kupcima. SMS je najisplatljivi način reklamiranja koji košta svega nekoliko dinara.

MySMS.rs