VPN POVEZIVANJE

VPN (Virtuelna Privatna Mreža) omogućava povezivanje dve ili više udaljenih lokacija (filijala, ekspozitura, kancelarija, magacina, firmi i kompanija) u jedinstvenu lokalnu računarsku mrežu. Vaše lokacije mogu biti povezane međusobno kao da se nalaze u istoj zgradi ili prostoriji, iako su fizicki udaljene kilometrima. Kroz VPN mrežu moguće je, osim standardne razmene podataka, vršiti prenos video-zapisa što je zanimljivo za primenu video-nadzora nad udaljenim lokacijama, a takođe postoji mogućnost korišcenja raznih naprednih servisa.
Konekt vam pruža uslugu koncipiranja i izvođenja sistema VPN povezivanja od lokalnog do globalnog nivoa, shodno tome povezujemo vaše fizički udaljene lokacije u jednom gradu ili sa drugog kontinenta.
Najvažnije od svega je bazbedno povezivanje i garancija kvaliteta veze QoS (Quality of Service), korišćenjem enkripcije za VPN povezivanje osiguravamo bezbedan prenos vaših poverljivih podataka na daljinu. Između ostalog samim povezivanjem dobijate mogućnost komunikacije vaših računara, kamera, štampača i korišćenje svojih servera sa bilo koje lokacije.